Xin mẫu bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Hiện em muốn đăng ký KDCN cho bao bì đựng thịt, e đã tham khảo Luật SHTT, NĐ và thông tư01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn, nhưng còn thấy rắc rối và tù mù quá. Nên em mong mọi người ai biết hoặc có mẫu dành cho bản mô tả KDCN cho 1 kiểu dáng cụ thể nào đó thì share cho e với ạh. thực ra thì nên thuê dịch vụ làm sẽ nhanh hơn nhiều nhưng e đang rất khó khăn về tài chính ah. Mong mọi người giúp đỡ.

Xin xem thêm tại đây: http://luatsuson.tumblr.com/post/66088266353/ang-ky-bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep