Dịch vụ đăng ký logo cho khách hàng đắt khách

Ngồi chơi một lúc tại phòng tư vấn luật của anh +Nguyễn Hiển mới thấy được cái không khí nhộn nhịp của nó, trogn khi đó một dịch vụ liên quan tới sở hữu trí tuệ được quan tâm rất lớn đó là đăng ký logo cho khách hàng là công ty.

Tôi nhận ra rằng các doanh nghiệp trong nước ta sau một thời gian phải chạy theo các vụ kiện tụng về pháp lý và vấn đề sở hữu trí tuệ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký logo cho công ty của mình, vì thế mà dịch vụ của anh Jam Việt nhà ta ngày càng ăn khách.

Chúc mừng anh, và thấy vui cho các doanh nghiệp khi đăng ký thành công logo tại Việt Tín !