Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phức tạp từ quản lý, thành lập và giải thể, chúng tôi với đội ngũ luật sư am hiểu sâu sắc luật doanh nghiệp sẽ trợ giúp các bạn giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài một cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất, chúng tôi hoàn thành hồ sơ cho khách hàng trong ngày và có thể thay mặt bạn nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước giúp bạn không phải lo lắng nhiều cho việc giải thể này.

Quy trình và thủ tục giải thể

  • Số lượng hồ sơ nộp:  01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển;
  • Cơ quan tiếp nhân hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố;
  • Thời gian có thông báo giải thể kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 7 ngày làm việc.
LƯU Ý:
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.
Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.
Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

Xem thêm về giải thể tại đây: http://viettinlaw.com/giai-the-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.html