Dịch vụ giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần luôn phức tạp trong quản lý lẫn giải thể, vậy nếu bạn đang muốn giải thể công ty cổ phần nhưng lại vướng mắc các thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới VIệt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí nhé !

Các bạn chú ý các thủ tục sau:

1. Quyết định về việc giải thể.
2. Biên bản họp về việc giải thể.
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.
Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
4. Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
5. Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể.
6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong Thông báo).
9. Giấy Chứng nhận của công an tỉnh, TP về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu).

Xem thêm các thông tin khác tại đây: http://luongmt.tumblr.com/post/65052038457/dich-vu-giai-the-cong-ty-co-phan