Nhãn hiệu tập thể khác nhãn hiệu chứng nhận như thế nào?

Xin chào các bạn, nhắc đến nhãn hiệu hàng hóa, chúng ta thấy có khái niệm nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Nhắc đến hai khái niệm này, trước đây tôi cũng không biết phân biệt như thế nào. Sau khi tìm hiểu trong Luật sở hữu trí tuệ thì tôi đã hiểu phần nào. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn!

Nhãn hiệu tập thể dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa dịch vụ đó. Nhãn hiệu chứng nhận cho phép chủ sở hữu nhãn nhiệu cho phép đối tượng khác dùng nhãn hiệu đó trên hàng hóa dịch vụ nhằm chứng nhận đặc tính của hàng hóa dịch vụ đó.

Chủ thể đăng ký nhãn hiệu tập thể là 1 tập thể. Chỉ có các thành viên trong tập thể đã đăng ký được sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Chủ thể đăng ký là một tổ chức nhất định. Chỉ có chủ thể đăng ký có thẩm quyền chứng nhận còn chủ thể nào cũng có thể sử dụng nếu đáp ứng đủ điều kiện mà chủ sở hữu đưa ra.

Nhãn hiệu tập thể: dùng để phân biệt hàng hóa của các thành viên trong tập thể sở hữu nhãn hiệu với các chủ thể khác không phải thành viên. Nhãn hiệu chứng nhận: dùng để chứng nhận đặc tính của hàng hóa dịch vụ.

Đấy, kể ra thì cũng hơi khó hiểu và rắc rối một chút. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp hoặc các vùng có đặc sản nên đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của mình để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sự cạnh tranh trong kinh doanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị sử dụng từ ngữ lịch sự hoặc nhận xét sẽ không bao giờ được hiển thị