Điều kiện thành lập trung tâm tin học

Tôi là cử nhân tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý, hiện muốn thành lập một trung tâm tin học tại Quy Nhơn để đào tạo tin học văn phòng, lập trình... giống như các trung tâm tin học bình thường, đối tượng chủ yếu là sinh viên các trường đại học. Vậy tôi muốn nhờ các anh/chị tư vấn cho tôi một số vấn đề như sau:

- Điều kiện để mở trung tâm tin học?! (Có phải tuyệt đối tuân theo mọi điều kiện đó không?)
- Thủ tục như thế nào?
- Hệ thống chứng chỉ cấp cho học viên sẽ như thế nào?
- Số vốn tối thiểu để thành lập và duy trì hoạt động khoảng bao nhiêu?
- Tình hình doanh thu và lợi nhuận của các trung tâm tin học?

Mong các anh/chị tư vấn giúp ah!