Thành lập chi nhánh công ty

Em muốn thành lập chi nhánh của một công ty tại Việt Nam, xin giúp em tìm hiểu điều khoản khi thành lập chi nhánh công ty, quyền lợi và tránh nhiệm của chi nhánh.

Hồ sơ đăng lý hoạt động chi nhánh - Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty trọn gói, thủ tục thành lập chi nhánh công ty đại diện doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại các tỉnh.

Hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh, của doanh nghiệp Việt Nam bao gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh.
- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh.
- Quyết định về việc thành lập chi nhánh.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao điều lệ công ty trong trường hợp trụ sở chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.