Xin cấp lại hộ khẩu bị mất

Trường hợp của bạn được quy định tại khoản 2, Điều 24 Luật Cứ trú 2006: "Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại".  Bạn cần làm các thủ tục sau:

Thủ tục:

- Chuẩn bị Hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu HK02) có xác nhận của Công an xã, phường thị trấn nơi đăng kí thường trú.

- Nơi nộp hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu:

+ Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

+ Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Nhận Sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an cấp xã, phường.
- Người nhận đưa giấy biên nhận, nộp lệ phí làm hộ khẩu (trừ trường hợp được miễn) và lấy hộ khẩu.
Lệ phí cấp lại:
- Không quá 15.000đ/lần cấp đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.
- Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
- Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ VN anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc.
Văn bản quy định:
Luật cư trú năm 2006
Nghị định107/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật cư trú
Thông tư52/2010/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú, các Nghị định về cư trú
Quyết định698/2007/QĐ-BCA(C11) về Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
Thông tư07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú