Xin hỏi thủ tục nhập khẩu TP.HCM

Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở một công ty nhà nước tại TP.HCM. Tôi và gia đình vợ con đang sống ở căn hộ chung cư riêng. Vợ tôi hộ khẩu TP.HCM. Tôi hộ khẩu tỉnh Quảng Ninh.

Vợ tôi hộ khẩu chung với gia đình nhà vợ. Giờ tôi muốn nhập hộ khẩu trong này và vợ chồng tôi muốn tách hộ khẩu ra riêng. ( vợ chồng tôi hiện tại đã có nhà riêng có sổ đỏ đứng tên vọ tôi )

Nay tôi muốn chuyển hổ khẩu vào TP.HCM để tiện công tác và sinh hoạt.

Xin kính hỏi Luật sư tôi phải làm những thủ tục và các bước thực hiện như nào để chuyển và tách hộ khẩu gia đình tôi riêng ra.


Theo quy định tại Điều 20 luật cư trú 2006 Điều 20." Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ươngCông dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản". Như vậy để đăng ký thường trú tại Tp.HCM bạn phải thuộc một trong các trường hợp quy định trên. Bạn liên hệ với Cơ quan công an cấp quận/huyện nơi đăng quản lý đăng ký hộ khẩu nơi bạn đăng ký thường trú. Căn cứ khoản 2,3 Điều 21 luật cư trú 206, Hồ sơ đăng ký thường trú như sau:

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.