Ngẫm nghĩ chuyện đưa hối lộ

Ngay xưa có ông Bao Công mặt đen Công chính liêm minh.
 Ngày nay có "Ông bao" đựng tiền làm việc công tư lợi việc riêng. 
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc. 
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương. 
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
 4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống. 
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
 6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
 Bạn mình làm bên chạy giấy tờ  - việc các quan chức hay các chuyên viên nhũng nhẽo là việc thường .
Mỗi lần đến làm bất cứ giấy tờ gì là lại tìm đến anh chị chuyên viên quen biết và nhúi cho họ khoảng 1 trăm hai trăm là mọi việc êm thấm ngay , còn không thì còn mọt xác - hồ sơ khách hàng mà đọng lại là công ty cũng chết theo - thà hối cho chuyên viên vài trăm đổi lại được việc cho lành . 
 
Ngày xưa bố mình mang tiền đi bảo sẽ xin việc cho mình vào nhà nước nhưng mình nhất khoát không đồng ý do công việc trong nhà nước làm mình ức chế từ A-Z, nào là các ông ngồi hút thuốc lào nhận lương - nào là làm việc gì cũng luồn cúi sếp, lằng nhằng là bị đá đít cho thằng khác thế chân ngay, Đời mình tài giỏi sao phải thế ? Đi ra ngoài phấn đấu được bao nhiêu ăn bằng đó sao cứ phải khổ ải trong nịnh nọt.
 

Cài đặt và cấu hình nghinxNhieu ban khong biet nginx la gi, sau day minh xin chia se cach cai dat nginx tren server linux.
Nginx (phát âm giống “engine x”) là một máy chủ web (web server), proxy ngược (reserve proxy) và e-mail proxy (IMAP/POP3) nhẹ, hiệu năng cao, sử dụng giấy phép kiểu BSD. Nó có thể chạy trên UNIX, Linux, các dòng BSD, Mac OS X, Solaris và Microsoft Windows.
Bước # 1: Bật EPEL repo

ngnix mặc không được cài đặt trên hệ thống. Bật EPEL repo để có thể cài phiên bản nginx ổn định nhất:# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/$(uname -m)/epel-release-5-3.noarch.rpm
Bước# 2: Cài đặt ngnix

Gõ dòng lện sau để cài nginx:


# yum install nginx
Tập tin cấu hình nginx
Tập tin cấu hình mặc định: /etc/nginx/nginx.conf
Tập tin cấu hình SSL mặc định: /etc/nginx/conf.d/ssl.conf
Tập tin cấu hình virtual hosting mặc định: /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
Thư mục gốc của website mặc định: /usr/share/nginx/html


Cấu hình PHP như là FastCGI Gõ dòng lệnh sau để cài PHP5 với các Module khác:
# yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-mysql

Install spawn-fcgi simple program for spawning FastCGI processes
 Gõ dòng lệnh sau:
# yum install spawn-fcgi

Tiếp theo, tải đoạn mã spawn-fcgi init.d:

# wget http://bash.cyberciti.biz/dl/419.sh.zip
# unzip 419.sh.zip
# mv 419.sh /etc/init.d/php_cgi
# chmod +x /etc/init.d/php_cgi
Khởi động php_cgi, gõ:
# /etc/init.d/php_cgi start
# netstat -tulpn | grep :9000
Kết quả:
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 14294/php-cgi
Mặc địn máy chủ PHP chạy ở cổng 127.0.0.1:9000 port. Cuối cùng, cập nhật tập tin /etc/nginx/nginx.conf theo mẫu sau:
# vi /etc/nginx/nginx.conf
Sửa / theo nội dung sau:
location ~ \.php$ { root html; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; }
Lưu và đóng tập tin. Khởi động lại nginx:
# service nginx restart
Tạo tập tin /usr/share/nginx/html/test.php theo mẫu:
<?php phpinfo(); ?>

Triết lý quản lý Kaizen - học làm quản lý

Triết lý quản lý Kaizen
TS. Phạm Anh Tuấn
Tạp chí Nhà quản lý
Đôi nét về Kaizen


Kaizen được ghép từ hai từ tiếng Nhật: Kai - "Thay đổi” và Zen - "Tốt hơn", nghĩa là "Thay đổi để tốt hơn" hoặc "Cải tiến liên tục". Xuất phát tù suy nghĩ rằng "trục trặc" có thể nảy sinh liên tục ở bất kỳ thời điểm nào, bộ phận nào của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S (năm nguyên tắc bắt đầu bằng chữ S trong tiếng Nhật) để khắc phục các "trục trặc" này:

Seiri - Sàng lọc (Sort - tiếng Anh): Nhằm loại bỏ tất cả mọi thứ không cần thiết, không có giá trị ra khỏi công việc, nhà xưởng, tổ chức...

Seiton - Sắp xếp (Simply - tiếng Anh): Phần loại, hệ thống hoá để bất cứ thứ gì cũng có thể "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ trả lại".

Seiso - Sạch sẽ (Shine - tiếng Anh): Thực chất là lau chùi, quét dọn, vệ sinh, kiểm tra xem mọi thứ có được sắp xếp đúng nơi quy định.
(Ba nguyên tắc nêu trên thực chất chỉ là việc sàng lọc, sắp xếp phân loại khoa học hệ thống nhà xưởng, máy móc, công cụ sản xuất và tổng vệ sinh doanh nghiệp).

Hai nguyên tắc tiếp :

Seiketsu - Săn sóc (Standardize - tiếng Anh): Nhằm "Tiêu chuẩn hoá", "quy trình hoá" những gì đã đạt dược với ba nguyên tắc nêu trên đề mọi thành viên của doanh nghiệp tuân một cách bài bản, hệ thống.

Shitsuke - Sẵn sàng (Sustain - tiếng Anh): Giáo dục, duy trì và cải tiến bốn nguyên tắc nêu trên trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào và trong suất quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa Kaizen và "Đổi mới":

Trong khi phương Tây chú trọng "đổi mới" có tính tức thời, đột phá về công nghệ, kỹ thuật... với kết quả rõ ràng, người Nhật thường quan tâm đến "Cải tiến liên tục", cải tiến hàng ngày với mục tiêu làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, dù chỉ một chút. Hiệu quả của Kaizen vì thế rất tinh tế, nhỏ bé và không nhận thấy ngay, nhưng về lâu dài Kaizen giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và có sức cạnh tranh cao. Sự khác biệt giữa Kaizen và "Đối mới" được trình bày trong bảng dưới đây:


Sự khác biệt giữa Kaizen và đổi mới

TIÊU CHÍ
KAIZEN
ĐỔI MỚI
Tính hiệu quả
Dài hạn, không gây ấn tượng
hàng ngày

Ngắn hạn, gây ấn tượng
Nhịp độ
Các bước nhỏ
Bước lớn
Khung thời gian
Liên tục, tăng dần
Cách quãng
Mức độ thay đổi
Dần dần
Đột ngột
Cách tiếp cận
Nỗ lực tập thể
Nỗ lực cá nhân
Phạm vi liên quan
Mọi người
Một vài người
Mục đích
Duy trì, cải tiến
Đột phá, xây dựng
Phương pháp
Truyền thống
Đột phá kỹ thuật
Đầu tư
Ít, dần dần
Lớn, tức thời
Định hướng
Con người
Công nghệ, kỹ thuật
Đánh giá
Quá trình, sự nỗ lực
Kết quả, lợi nhuận

Các bước thực hiện và yêu cầu:

Giống các công cụ quản lý chất lượng ISO, TQM... hoạt động Kaizen cũng dược triển khai trên cơ sở vòng lặp xoáy ốc PDCA (P - Kế hoạch) - D (Thực hiện) - C (Kiểm tra) - A (Hành động, Cải tiến). Tám bước thực hiện Kaizen được tiêu chuẩn hoá bao gồm:
Bước 1: Lựa chọn chủ đề (công việc, bộ phận...) (P)
Bước 2: Tìm hiểu hiện trạng và xác định mục tiêu (P)
Bước 3: Phân tích dữ kiện thu thập để xác định nguyên nhân (P)
Bước 4: Xác định biện pháp thực hiện trên cơ sở phân tích dữ liệu (P)
Bước 5: Thực hiện biện pháp (D)
Bước 6: Xác nhận kết quả thực hiện (C)
Bước 7: Xây dựng hoặc sứa đổi các tiêu chuẩn để phòng ngừa tái diễn (A)
Bước 8: Xem xét các quá trình trên và xác định dự án tiếp theo (A)

Lưu ý rằng Kaizen không phải là một công cụ, không phải là một kỹ thuật mà là triết lý quản lý. Khi zen không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng yêu cầu sự cam kết và nỗ lực ở mọi cấp của doanh nghiệp (đặc biệt là cấp lãnh đạo). Các yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động Kaizen và 5S bao gồm: Cam kết của lãnh dạo cao nhất, vai trò của cán bộ quản lý các phòng ban, tổ, nhóm, sự nỗ lực tham gia của mọi người, việc triển khai cải tiến được thực hiện liên tục, hàng ngày.

Lợi ích áp dụng:

Kaizen lúc đầu được Hãng xe hơi Toyota (Japan) áp dụng để nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành, tăng lợi nhuận... Sau thành công của Toyota, Kaizen và 5S đã được nhiều nước trên thế giới, kể cả Việt Nam học tập và vận dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong doanh nghiệp, áp dụng Kaizen và 5S sẽ làm tăng năng suất, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ giảm thiểu những lãng phí như:

1. Sản xuất dư thừa:
Làm tăng rủi ro lỗi mốt, sản xuất sai chủng loại sản phẩm dẫn tới nguy cơ phải bán với giá chiết khấu hay bó đi dưới dạng phế liệu.

2. Khuyết tật:
Gồm các khuyết tật sản phẩm làm tăng chi phí sản xuất, hàng bán, cũng bao gồm sai sót giấy tờ và thông tin về sản phẩm, chậm giao hàng, sản xuất sai quy cách, lãng phí nguyên vật liệu...

3. Tồn kho:
Hậu quả là chi phí tồn kho và báo quản cao, lãng phí không gian, giảm quay vòng vốn hiệu quả ...

4. Di chuyển bất hợp lý:
Gây lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức, nguyên nhiên vật liệu, mặt bằng, đường sá, nhà xưởng.

5. Chờ đợi:
Là thời gian nhân lực hay máy móc nhàn rỗi bởi sự tắc nghẽn hay luồng sản xuất trong hệ thống sản xuất kém hiệu quả.

6. Thao tác thừa của công nhân, máy móc thiết bị:
Ảnh hưởng đến năng suất lao động, định mức nguyên nhiên vật liệu, tăng giá thành sản phẩm...

7. Sửa sai:
Do lần gia công đầu không đạt chất lượng, gây lãng phí sức lao động, sử dụng thiết bị kém hiệu quả, làm gián đoạn, ách tắc, đình trệ trong sản xuất...

Bên cạnh những lợi ích hữu hình về kinh tế, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, Kaizen còn mang lại những lợi ích vô hình như: lòng tự hào về doanh nghiệp, động lực phát huy sáng kiến, kỷ luật lao động cao, môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh giúp các các thành viên của doanh nghiệp đoàn kết và gắn bó trong mái nhà chung.

Trong cuộc sống đời thường, các cá nhân và gia đình cũng có thể áp dụng Kaizen – 5S để tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, giảm thiểu những quyết định, lựa chọn bất hợp lý gây căng thẳng mất đồng bộ để cuộc sống nhẹ nhàng hiệu quá và hạnh phúc hơn. Với "Seiri", Kaizen sẽ giúp giải phóng ngôi nhà ta ở khỏi những vật dụng "hầm bà lằng", "bỏ thì thương, vương thì tội" như đồ gỗ, đồ điện hỏng, quần áo cũ, chai lọ, túi lilon, hộp carton... Không gian sống sẽ rộng hơn, thoáng hơn và biết đâu những thứ này lại trở thành vật hữu ích cho nhiều người khác... Với "Seiton", Kaizen giúp ta không lãng phí thời gian tìm kiếm cuốn sách, cây bút bi, đôi giày, máy di động, chùm chìa khoá, tập tài liệu ... bị ta đã quăng một cách vô thức như trước. Với "Seiso", Kaizen giúp ngôi nhà ta luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát...
Biết bao lợi ích mà Kaizen có thể mang lại. Hãy làm quen với Kaizen và áp dụng nó vào doanh nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Thời trang nam - thời trang nhiều màu sắc sẽ lên ngôi

"Chúng tôi không tin chỉ trong phút chốc mà xu hướng thời trang có thể chuyển sang giản dị tới mức khắc khổ khi mà người tiêu dùng bắt đầu mặc quần áo toàn màu đen," Wilhelm Pascaline, giám đốc thời trang của nhà tổ chức Hội chợ thời trang Premiere Vision, nói với các phóng viên.


Khi nền kinh tế ảm đạm, thời trang vì thế cũng sẽ chuyển sang màu xám và đen? Theo những bậc thầy hàng đầu về thời trang về những xu hướng chủ đạo cho bộ thiết kế Xuân-Hè 2013 của họ tại Paris, câu trả lời sẽ là không.


Từ màu hồng neon sang màu nâu vàng đậm hoặc màu xanh bạc, và hàng loạt các màu xanh tổng hợp từ đèn giao thông đến màu bạc hà nhạt hoặc màu vàng chanh, mùa thời trang năm nay được dự doán là sẽ "rất nhiều màu sắc, sáng sủa, đem lại hiệu ứng mạnh mẽ mà không quá táo bạo," bà dự báo.

Thời trang Nam sẽ lên ngôi


Chất liệu vải cho mùa xuân 2013 là các loại vải có độ chảy thướt tha duyên dáng, với chất liệu len thô hoặc mềm mại hoặc pha trộn giữa lụa và sợi tổng hợp tạo ra một chất liệu nhẹ như không khí - hoặc ở một thái cực khác, chất liệu vải dày cứng.

Mặc dù các chất liệu vải này rất tốt, bền chắc, phong cách của mùa thời trang năm nay sẽ được xây dựng xung quanh chủ đề "sự rộng rãi", để đảm bảo các chất liệu được sử dụng sẽ đem lại sự nhẹ nhàng êm ái cho người mặc.

Mỗi năm nhóm của Wilhelm phải lựa chọn từ 15.000 mẫu vải đến từ một trang web toàn cầu của các nhà cung cấp vải, những người đem thành quả sáng tạo của mình cho các nhà thiết thế thời trang tại các hội chợ được tổ chức hàng năm bởi một tổ chức tại Paris và khắp nơi trên thế giới.

Đối với năm 2013, "chúng tôi đang đặt cược vào vẻ đẹp và sự đổi mới", Wilhelm nói. Cứ đến mỗi mùa thời trang bà lại ra mắt một cuốn sách tham khảo về xu hướng màu sắc, loại vải và các mẫu thiết thế, dựa trên các mẫu và các chuyến thăm của bà đến các thợ dệt trên khắp thế giới

Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009, theo giám đốc điều hành của Premiere Vision, ông Philippe Pasquet, những thợ dệt phục vụ cho thời trang cao cấp đã từ chối những xúi giục cắt giảm nghiên cứu và phát triển.

“Những người trong ngành này thực sự hiểu rằng thời trang sẽ khô héo và chết nếu họ làm vậy. Đây là hành động được thúc đẩy bởi sự đam mê – chứ không phải bởi sự bắt buộc "

Các chất liệu vải công nghệ cao và vải hồ rất dồi dào để cung cấp cho năm 2013 – từ cắt bằng laser đến hàn cúc – với sự tập trung vào công nghệ sạch hơn như nhuộm và in khô.

Sự tự nhiên và đơn giản cũng được chú trọng, với các chất liệu vải được đề xuất thông qua các khiếm khuyết nhỏ, tinh tế, được thêu hoặc in.

Sự trong suốt là một đề tài lớn, với các lớp vải mỏng và phân lớp "sexy và quyến rũ hơn so với những năm gần đây”.

Khi nói đến các mẫu thiết kế, Wilhelm nhận thấy sự trở lại của các phác thảo kiểu cũ với các họa tiết hoa phức tạp, cùng với một xu hướng thiết kế mà bà gọi là "siêu nhiên", một thế giới sống động, dù đó là côn trùng hay các hình lá.

Xu hướng trong tương lai cũng "có cả các mốt đang thịnh hành ở Trung Quốc và Brazil," Anne Liberati, Giám đốc xu hướng của hội chợ phụ kiện ModAmont cho biết.

"Thị trường các nước đang phát triển không chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và họ muốn màu sắc."

Xu hướng của phụ kiện thì đi từ gam màu pastel cho đến màu đơn đậm với hoa văn hình học, từ vật liệu tự nhiên cho tới nhân tạo.

Kim loại được sơn màu cùng với vải mờ đục được trang trí bằng phong cách thêu cổ điển, trong khi các mẫu thêu hoa được làm nổi giống như trát lên vải lớp hỗn hợp màu bánh trứng.

Chủ đề hoài cổ, cảnh bờ biển cũng là xu hướng mới của thế giới phụ kiện, với khuy áo gỗ, dây chuyền trông như gỉ mòn và các dây đai bị sờn. Các chủ đề khác được lấy cảm hứng từ công việc của các nghệ nhân châu Phi, những người dệt các ống kính vạn hoa đầu màu sắc bằng nhựa tái chế.

Nghệ thuật quang học được sử dụng trên các loại vải in đậm có thể lật lại được, sử dụng cho ve áo, lót và túi áo.

Và cuối cùng, Liberati điểm lại xu hướng phụ kiện lấy cảm hứng từ thế giới thể thao – với chất liệu siêu nhẹ, và các màu cơ bản của vòng tròn Olympic trong đối trọng với màu trắng tinh khiết của môn quần vợt.

Các thiết thế dạng hình học nhưng vẫn mang sắc thái mềm, tinh tế như thể được vẽ bằng các cây bút chì màu hay được thiết kế trên iPad vậy. "Điều chắc chắn là các thợ dệt đang đầu tư vào thiết bị để tạo ra các loại vải mới, màu sắc mới," Wilhelm nói./.


Bích Ngọc (AFP/Vietnam+)

Cái khó bó cái khôn

Đã túng quẫn, sếp lại chậm phát lương, sao cái khó nó cứ bó tôi hoài vậy ? đời ơi tôi biết rồi...


Ngày hôm nay mà không có lương đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi nhà trọ, mà đã bị đuổi khỏi nhà thì chẳng còn cơ hội gì nữa nhá ... hết phấn đấu , mà phải phấn đấu lại từ đầu, lại từ con số không 0 tròn trịa , làm thế nào đây ....


Firefox chậm quá, máy mình cũng chậm, khởi động mất 3 phút mới chạy được, đang có hứng viết cái gì đó thì lại cụt hứng vì máy chậm...

Lời nhắn nhủ Ngân Lượng chấm Vi en

Chào ngân lượng ! tôi yêu quý ngân lượng lâu lâu roài , vì là người đi đầu nên ngân lượng dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm hơn những bọn đi sau tít tịt này , nhưng nói thật niềm tin của tôi ngày càng bị sói mòn, mất dần rồi...

Hình như công ty cổ phần hòa bình đang hết tiền mua tên miền nên config cả ngân lượng làm trang mua bán , nói thật các vị đang  mất dần thị trường vì người dùng nghĩ:
Nếu để tiền vào ngân lượng an toàn chứ ? ủa sao có cả shoping nhằng nhịt trên này ? an toàn hông ? shoping bị hack thì tiền của tui thế nào ?
Thậm chí thời gian trước Ngân lượng còn để trang chủ là NON - SSL nữa , oạch ! tui thậm chí không dám đăng nhập vì sợ thằng hàng xóm nó oánh mất tài khoản ...
Và hình như PEACESOFT không hiểu người dùng là cái gì ấy nhỉ ?

 + Những người biết dùng tiền trực tuyến đa số sẽ là những người pro trên mạng , mà họ thì 60% thích sự đơn giản vì họ quen với facebook, quen với PAYPAL, quen với google anh nào cũng đơn giản, nhưng Pi sốp(đánh mỏi cả tay) trang nào cũng lòe loẹt kiểu thiếu thiếu tính chuyên nghiệp ( chắc thằng cha giám đốc có hận thù với vật giá nên đú theo ) ... mà nói thật cả thằng vặt giá mình cũng chẳng thèm vào nhòm nó bao giờ ....

Nếu PEACESOFT hết tiền mua tên miền mới thì bảo tui câu, đừng tích hợp mua sắm vào trong cổng thanh toán nghe nó ngứa tai ngứa mắt quá, hoặc tôi chuyển quách sang PAYPAL hoặc Bảo Kim còn đỡ ghét ...

Bái bai Ngân Lượng già nua ...

Một số đặc điểm của InnoDB và MyISAM trong cơ sở dữ liệu MySQL


-InnoDB hỗ trợ relationship (data integrity and foreign key constraints) còn MyISAM thì ko: Đa phần các open source đều không coi trọng việc này nhưng nếu ứng dụng của bạn bắt buộc phải dùng foreign key constraints thì InnoDB là lựa chọn của bạn.


- InnoDB hỗ trợ transactions còn MyISAM thì không: Nếu hệ thống của bạn dùng trong các ứng dụng ngân hàng hoặc phải thực hiện việc giao dịch thì chắc chắn là MyISAM sẽ bị loại.

+ Khi nào cần dùng Transaction ?
Khi ta muốn bảo đảm sự toàn vẹn của dữ liệu (không tạo ra các record mồ côi hoặc chứa thông tin sai lệch).

+ DùngTransaction để làm gì?
Để đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu.

+ Lợi ích của nó ?
Lợi ích là đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu.

Ví dụ như trong ngân hàng bạn còn $150, bạn lên internet, vào 2 tragn wweb cùng 1 lúc, mua 2 món hàng cùng lúc, một món trị giá $50 và 1 món trị giá $20.
Vậy, nếu đúng thì tài khoản của bạn phải còn lại $150 - $50-$20 = $80.

Tuy nhiên, thử tưởng tượng như sau:
- Đầu tiên ngân hàng nhận được yêu cầu mua hàng từ trang web 1, nó đọc tài khoản của bạn ra giá trị $150.
- Ngay lúc đó ngân hàng cũng nhận được yêu cầu từ trang web 2, nó đọc tài khoản của bạn, ra giá trị $150.
- Sau đó, vụ mua bán thứ nhất kết thúc, ngân hàng ghi lại vào tải khoản của bạn là $150-$50 = $100
- Lúc này vụ mua bán thứ 2 kết thúc và ngân hàng ghi lại vào tải khoản của bạn $150-$20 = $130
=> vậy là cuối cùng bạn còn $130 (sai) thay vì $80 (đúng).
Do vậy transaction được dùng để tránh những trường hợp tương tự như trên xảy ra.

- InnoDB thiên về row-level locking còn MyISAM thiên về table locking: Tức là khi hệ thống của bạn phải thực hiện nhiều các thao tác insert/update thì InnoDB là tốt hơn, còn nếu hệ thống của bạn thực hiện các thao tác select là chủ yếu thì dùng MyISAM là lựu chọn tốt hơn.

- MyISAM hỗ trợ full-text searches còn InnoDB thì không: Đây rõ ràng là một điểm yếu của InnoDB so với MyISAM, và dĩ nhiên là trong hệ thống có dùng full-text searches thì phải loại InnoDB đầu nước.

- Tốc độ của MyISAM cao hơn InnoDB: Khi hệ thống của bạn đòi hỏi performance cao thì MyISAM là lựa chọn tốt hơn.

- Cuối cùng nếu bạn là người mới làm về MySQL (cũng như DB nói chung) thì bạn nên dùng MyISAM vì rằng nó đơn giản hơn InnoDB.